žijí mezi námi

nespatřeni,
nikoli neexistující

pravda o upírech,
aneb jak jsem musel
opustit svou zemi

alternativní historie?

tak se tedy podívejme…

Nejprve si ale uvědomte, že následující čtení (A) nepřináší nic nového jak do příběhu, tak z oblasti faktů a (B) zapříčiní, že se vám bude tohle všechno zdát ještě méně realistické než doposud.

Tak či onak, jak jsem koupil, tak prodávám, ať se vám to líbí nebo ne.

Kontext je zhruba takový, že během doby, kterou jsem strávil s Reginou, Viktorií a dalšími, jsem se účastnil (ne příliš aktivně, pravda) různých diskuzí. Některé byly zajímavějších než jiné, některé vyloženě nudné a jiné přímo úžasné. Některých jsem se přímo zúčastnil, nebo mi byly povězeny, mnohdy rovnou jako odpověď na mé všetečné otázky, jindy na otázky jiných, a často také jako analogie k současným událostem.

! Poznámka překladatele: V tomto článku je, více než v ostatních, pravděpodobné, že jsou některé informace ztraceny v překladu a tak se mohou zdát zmatené. Nadpisy se jmény jsou současně odkazy do Wikipedie, máte-li zájem si o zmíněných osobách přečíst více. Většina vede do české Wikipedie, pokud překlad existuje, jinak do anglické.

Tedy začněme naši lekci alternativní historie.

Napoleon Bonaparte

Tak zaprvé, Napoleon byl údajně malý, tlustý a zamračený muž a měl mít tik v levém oku, který člověka nutil trhat i sebou.

Viktorie byla po boku Napoleona vídána velice často a to její zásluhou se s vojsky stáhl z Ruska. Později mu pomohla také uprchnout z ostrova Elba.
Dobře znala také Josefa, jeho staršího bratra, který ukradl La Peregrinu (největší perlu v historii) právě pro ni. Viktorie perlu ale nikdy nedostala, ta skončila v Anglii. Do dnešního dne by ji ale chtěla, zůstává pro ni něco, jako byl prsten pro gluma Smígla.

Že perlu nikdy nezískala, je tím nejhorším trestem, jakého se jí od Reginy kdy dostalo. Samozřejmě, bylo to za vměšování se do záležitostí lidí.
Nejsou zodpovědné za jeho smrt, a nezemřel na rakovinu žaludku ale opravdu byl otráven.

Grigorij Rasputin

Rasputin nikdy nevyléčil Alexeie, který měl trpět hemofilií.
U Alexeie se ve skutečnosti projevovaly příznaky dětské porfyrie, a to protože byl potomkem člověka a upíra. Jediné co potřeboval, byla krev. Nikoho ale nenapadlo dát mu napít krve, až Rasputina. Protože ale Raspustin přišel na to, čím Alexei je, byl popraven toho času staršími v regionu. Střelen do hlavy.

Alexei by velice brzy přestal stárnout, kdyby nebyl zabit. Jak problematickou se jeho poprava stala, popsal sám jeho vrah Jakov Jurovskij. Nedávno nalezené kosti, ač spálené, vykazovaly stále známky hemofilie B, typické pro moroie s výrazně nedostatečným přísunem potravy.

Více o porfyrii a potomcích upírů viz manifest: charakteristiky upírů a vampirismus

Marilyn Monroe

Zatímco v Evropě zuřila druhá světová válka, Regina s Viktorií byly ve Spojených státech amerických, kde se setkaly a hodně času strávily s Marilyn Monroe. Viktorie vyprávěla, že Regina byla Marilyn uchvácena více než by měla, a bylo to také vzájemné, Regina hluboce ovlivnila samotnou Monroe.

Než opustily USA, Regina pomohla Marilyn překonat těžké deprese, které se ale do roka vrátily. Byla jednou z mála, jíž bylo odhaleno, že svět je mnohem bohatší než si myslí, a kým Regina doopravdy je.

Monroe byla fascinována především jednotou upírů, která nebrala v úvahu rasu, národnost, náboženství ani původ.
Poslední její interview vůbec následovalo rok poté, co Regina státy opustila. Údajně Reginu dojalo až k pláči. Mluvilo se v něm o tom, že tím co svět opravdu potřebuje, je ono soucítění společenství. Regina věděla, že se Marilyn odkazuje na ni, a do dnešního dne o Monroe mluví.

Nicéphore Niépce

Vynálezce fotografie. Podle Viktorie se celý fotografický průmysl mohl o spoustu let zpozdit. Regina na poslední chvíli rozhodla, že Niépce má být nechán na pokoji, jelikož existence první fotografie vyděsila převážnou část celého společenství. Chtěli ho mrtvého, ale Regina deklarovala opak.

Opět, po deset let pak byla Viktorie po jeho boku, ale ve skrytu, jako ochrana před ostatními jako byla ona sama. Svět by mohl být úplně jiným místem bez Reginina zásahu. Niépce je ve společenství znám jako jeden z mála lidí, kteří měli k dispozici libel (povolení) ač jeho činnost byla očividně proti jejich zájmům.

Regina toho nikdy nelitovala.

Bratři Lumièrové

Stejně tak se musela postavit za bratry Lumièry, kteří by bez Viktoriiny šestileté přítomnosti po jejich boku, byli smazáni z povrchu zemského.

Fotografie i kinematografie obojí byly tehdy považovány za vynálezy velmi nebezpečné pro společenství.

Později mi Regina řekla, že jediným důvodem proč oni i Niépce zůstali naživu bylo, že byla jednoduše kinematografií fascinována, což se stává zřídka. Prvních sto filmů, které kdy byly natočeny, zná nazpaměť. Byla a stále je velkým fanouškem Georgese Mélièse.

Osmanská říše

Regina se aktivně vměšovala jen do mála historických událostí a většina z nich se týkala invazí Turků do oblastí moderního Rumunska. Byla, a stále je, posedlá pokračováním Drákulova (Vlada III.) odkazu a jeho snah o udržení Transylvánie oddělené od muslimského světa.

Aktivně podporovala akce proti Osmanské říši, podpořila svazky, které této říši ublížily nejvíc a posílala své nejvěrnější ovlivňovat nejvyšší evropskou aristokracii, aby se Transylvánii jako regionu dostalo potřebné důležitosti a ochrany.

Ona stojí za odtržením Transylvánie od Maďarska a předáním pod kontrolu Rumunsku. Především kvůli selhávajícímu spojenectví mezi Maďarskem a Rakousko-uherským impériem, se kterým od počátku nesouhlasila.

Také k tomu specificky směřovala Vídeňská úmluva (upíří společenství) z roku 1760. Celých třicet let před jejím odsouhlasením strávila Viktorie ve Francii, kde bylo jejím úkolem ovlivňovat nejstarší dceru Krále Ludvíka XV. tak, aby oponovala svému otci ohledně rozhodnutí týkajících se zahraniční politiky, ale také ovlivňovala samotného krále, který se v jejím důsledku obrátil proti habsburskému impériu.

To se na nějaký čas podařilo.

Slavná Madame de Pompadour byla loutkou, kterou obě Regina i Viktorie využívaly k ovlivňování Ludvíka XV. Sama ale věděla, co jsou obě zač a díky tomu požívala spousty výhod. Zemřela, protože odmítla nabízenou proměnu, když ve svých 42 letech onemocněla.

Pablo Picasso

Viktorie tvrdí, že byla jednou z Picassových modelek a že je na to hrdá. Já jí nevěřím, protože se Regina zasmála pokaždé, když to Viktorie zmínila. Asi to bude vtip, kterému rozumí jen ony dvě. Kdo ví.

* * *

Ale nevěřím jí také, protože Viktorie toho už napovídala hodně. Počínaje tím, že báseň Lenora (která je dnes považována za upírskou) je o ní, a konče tím, že prý pozorovala Van Gogha malovat ústy. Také tvrdí, že se na své malé exkurzi do Versailles setkala s Voltairem a ovlivnila jeho tvorbu a nebo že je sama přímo zodpovědná za slavnou hlášku, že měsíc je vyroben ze zeleného sýra.

Auguste Comte

Narozdíl od Viktorie se Regina zabývala vážnějšími záležitostmi. Auguste Comte založil velkou část svých pozdějších prací na základě popisu upířího společenství, poté co mu Regina odhalila, jak se věci mají. Koneckonců studium společnosti, sociologii, nazval královnou věd.

Byl fascinován sociálními interakcemi a blízkými vztahy napříč společenstvím, které by se pro vnějšího pozorovatele mohly zdát jako něco z knihy Karla Marxe nebo nějakého diktátora.

Regina se zasadila o to, aby psal o hodnotách, které vzdalují náboženství od evropské společnosti. Viděla, že náboženství má negativní vliv na rozvoj vědy v Evropě.

Díky tomu Comte (ale i Marx) přišel s novou, pevně ukotvenou, sekulární ideologií, a byl tak pomyslnou jiskrou, která zažehla sekularizaci Evropy.

( Sekularizace (z lat. saeculum) znamená zesvětštění, obecně potlačení vlivu náboženství nebo odnáboženštění. Je jedním z důsledků modernizace a racionalizace společnosti.

František II. Rákóczi

Byl princ maďarský, kníže sedmihradský, a sdílel stejné přesvědčení ohledně habsburské říše jako Regina. Díky tomu se jí ho podařilo úspěšně přesvědčit k podnícení maďarského povstání proti Habsburkům.

Cílem tohoto taktizování bylo oddělení Maďarska od Rakouska a pak samozřejmě Transylvánie od Maďarska.

Vztahy s Francií už tou dobou byly taky v pohybu, a proto byla, po Rákócziho uvěznění, viděna jako dalším logickým krokem k rozložení Habsburské říše.

Regina byla na Rákócziho rozezlená, že odmítl polskou korunu, která mu byla dvakrát nabízena, a odmítla mu umožnit to, co chtěl nejvíce. Změnu v upíra.
Regina do dnešního dne věří, že pokud by polskou korunu přijal, celá Evropa mohla vypadat úplně jinak. Polsko tehdy bylo výrazně podporováno Petrem I. Velikým a mohlo tak dost dobře kdykoliv zahájit a vést velmi úspěšnou invazi do Habsburské říše.

Všichni bychom teď asi mluvili rusky. Hitlerovské Německo by se nestalo.

Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie byla arcivévodkyní rakouskou, královnou uherskou a českou po celých čtyřicet let a ačkoliv mohla být přičiněním společenství svržena nebo zabita snadno, Regina nařídila opak.

Marie Terezie měla v rukou velkou moc a Regina podporovala její moderní přístup a metody. Nicméně Regina nesouhlasila s Habsburskou říší, co se týkalo role Transylvánie v ní; s tím že jsou Transylvánie a Valašsko drceny mezi Turky a Habsburky.
Jak už jsem zmínil, opět to byla další z jejích posedlostí. Považovala a stále považuje Vlada III. Drákulu za svůj vzor.

Což není až tak překvapivé, uvážíme-li, že byl vzdáleným prastrýcem její matky, Elizabeth Báthory.

Zpět ale k Marii Terezii.

Té bylo jak současně potřeba pro její pozitivní vliv na Evropu, tak ji ale společenství chtělo odstranit kvůli Sedmihradsku. Regina se nakonec rozhodla ochránit ji a na trůnu udržet, protože prosazovala vše, čemu sama přikládala velkou váhu, jako finanční a vzdělávací reformy a pak, ve svém impériu absolutně odmítala tolerovat jiná náboženství, což dávalo jisté záruky ohledně Turků.

Giacomo Casanova

Tohodle budu litovat, toho jsem si jistý, vždyť je to absurdní, že?

Nevím jak jinak začít, ale… jak to mám říct méně okázale než… potkal jsem ho?

Ano, je úžasný, ano, je nezbedný a lišácký, a ano, každá druhá věta, kterou řekne, je vtip. Je to šprýmař, blázen, který se neustále směje. Dělá hodně dobrou společnost. A má ostré špičáky.

Zní to záživně? Taky že bylo!

Zcela vážně jsem se ho ale zeptal, s kolika ženami se ve skutečnosti miloval, a on mi odpověděl, že jen s jednou, a podíval se na Reginu.
Do dnešního dne žárlím a současně jsem hluboce hrdý! Představte si to!

Musím říct jedno: Ze všech věcí, které ve svém příběhu popisuji, bylo setkání s tímto člověkem tím nejpůsobivějším zážitkem, který se mi stal.
Bylo to jako potkat Elvise! (ten je ale opravdu mrtvý, nemusíte dále doufat).

Nevěříte mi, že? Hmmm…

Co třeba historicky ověřitelná poznámka, kterou o Casanovovi řekl hrabě Comte de Saint-Germain: Ten jedinečný muž, zrozen stát se nejnestydatějším z podvodníků, prohlásil s beztrestností a nenucenou samozřejmostí sobě vlastní, že je stár tří set let věku, že má ve vlastnictví univerzální všelék, že může přírodu přetvořit v cokoliv se mu zlíbí, že vytváří diamanty.

Viz především J. Rives Childs, zmiňují to však i jiní.

A to výše zmíněné tvrdí stále, do dnešního dne, i když mu nikdo nevěří.
Stále tvrdí, že je kouzelníkem.

Řekl: Jsem kouzelníkem našeho společenství. Dokáži proměnit noc v den a železo ve zlato. Ostatní se při této zmínce zasmáli, ale já se tvářil a cítil jako malé dítě, které vidí minci vykouzlenou zpoza ucha běžným kouzelníkem.

Mluví, chová se a vypadá jako kapitán Jack Sparrow. Myslím to smrtelně vážně.

Neupalujte mě za tohle.

Jean-Jacques Rousseau

Byl asi velice, velice krásný muž. Tak jej popsal Karl, který ani náhodou nebyl gay. Takže byl asi vskutku pěkný.
Také znal Reginu, což ho vedlo k výrazné změně myšlení a skončilo pří s Hobbsem ohledně lidské nátury. Rousseauova hlavní myšlenka byla, že člověk není v jádru špatný, ne ve své podstatě. Jsem si celkem jist, že v té době už Reginu znal, protože než jsem ji poznal já sám, měl jsem za to, že se Rousseau mýlil. Považoval jsem člověka za primárně zlého, stávajícího se dobrým jen uměle, jen kvůli společenským omezením a vnuceným morálním hodnotám.

Ale poté co jsem potkal Reginu, se můj pohled otočil o 180°.

Rousseau zastával, stejně jako Regina, že společnost má na lidský druh negativní vliv. V té je současně potřeba zákona a morálky, bez nichž se stav lidské povahy vrací k primitivním kořenům.

Souhlasím, nudné, ale zajímavé dáte-li si vše do souvislostí.

Především je nutné pochopit, že vliv společenství se táhne po staletí a něco, co započne dnes, může mít efekt až o několik století později.

Elektřina

Temešvár (Timișoara), obskurní (tehdy) město v Rumunsku, proti velkým hlavním centrům Evropy, bylo prvním městem veřejně osvětleným elektrickými světly.

Proč? Proč právě tohle konkrétní město?

Protože zde tehdy bydlel Doktor, kterému se noci zdály příliš tmavé, že je nemohl vydržet. A tak Doktor zařídil, aby k osvětlení došlo.
Omlouvám se, ale nedokážu přestat přirovnávat jednu určitou osobu, která, zdá se, ovlivnila všechno co dnes známe, k Doktorovi - který pro mě, pro někoho z vnějška, zůstává cestovatelem časem.

* * *

Tak či onak, seznam případů, kdy společenství působilo a ovlivnilo slavné a důležité osoby by se mohl táhnout na kilometry. Několik z nich zmíním. Byli byste překvapeni jak změna mnoha malých detailů někde dokáže ovlivnit všechno ostatní. Jako mávnutí motýlích křídel.

Nedokážu si teď vůbec představit, jak by svět vypadal bez zásahů společenství.
A už vůbec si nedokážu představit jak vby vypadal, kdyby společenství bylo řízeno někým jiným.

Nejsem věřící, ale nedej bože, aby se něco vážně stalo Regině. Není nikdo, kdo by dokázal zastat její roli. Nikdo ani zdaleka tak schopný jako ona. A bůh chraň, aby tu roli převzala Viktorie se svým stylem myšlení a hrozně impulsivním chováním. Nebyl bych pak vůbec překvapen, pokud bychom do nějakých dvaceti let dostali možnost sledovat poslední Underworld (Probuzení) živě a na vlastní oči. Vážně.

O následujících jménech si toho příliš nepamatuju, obvykle jen něco o povaze spolupráce, nebo ani to ne. Nic víc jsem si nezapsal, a pokud jsem víc věděl či tušil, už jsem to zapomněl. Jednoduše tito byli přímo či nepřímo ovlivněni upířím společenstvím.

Zamyslete se nad detaily. Mnoho z těchto lidí by dnes nebylo známých, nebo by se jim nepodařilo to, co dokázali, nebýt jejich vlivu.

Ještě jedna věc, když už jsem to nakousl. Vážně si myslím, že je náboženství v Evropě na ústupu právě díky společenství. Však se podívejte okolo!
Největší koncentrace členů společenství je v Evropě. Regina vždy konala pouze v zájmu těchto teritorií. Avšak v poslední době postupně začalo být nezbytné ovlivňovat i jiné části světa.

Podívejte se na USA - hluboce věřící, náboženská kultura.

Střední východ - zmatek a šílenství.

A teď se podívejte na Evropu. Například na Švédsko, zemi, kde Regina aktivně zasahuje do politiky do dnešního dne, a snaží se podporovat onen pocit soucítění společenství o kterém mluvila sama Marilyn Monroe. Byli byste vážně překvapeni některými členy švédské sociálně demokratické strany.

Ale tedy ten seznam, o kterém jsem mluvil:

Laura Bassi

První evropská univerzitní učitelka. Inspirována fyzickou silou jedné osoby, kterou potkala.

Anders Celsius

Na poznámku o nadpřirozené vřelosti jedné z členek společenství v chladném švédském podnebí se mu dostalo odpovědi: Za to může počasí.
Prý právě ta myšlenka ho vedla až k publikaci jeho nejznámější práce Pozorování dvou persistentních bodů na termometrech kde, opět díky dotazu stejné osoby Proč komplikovat něco už zavedeného?, použil Římany uznávanou stodílkovou stupnici.

Anna Bonny

Slavná pirátka. Stále žije. Jako dítě znala Edwarda Teache (Černovous), který ji inspiroval, aby se stala pirátem. Upírem se stala poté, co jeden z členů posádky, upír, usnul v podpalubí a probral se uprostřed moře, aniž by se měl na kom živit. Vybral si za tím účelem ji, a na oplátku ji později změnil.

Charles Darwin

Jo, i Darwin. Byl jedním z mála, kteří věděli o upírech, ale nedostalo se jim ani proměny ani smrti. Krátký vztah, klasicky, současná láska i nenávist, s jedním z nich a podívejte, co z toho vzniklo, a jaký to mělo vliv na historii. Díky tomu začal být doslova posedlý tématem evoluce. Historici se přou a pátrají, co u Darwina tuto fascinaci způsobilo, tady máte odpověď.

Emanuel Swedenborg

Joseph Perl

David Hume

Alexis Clairaut

Gauss

Laplace

John Whitehurst

Jean-Baptiste Denys

Je považován za autora metody krevní transfuze. Upír, i dnes je stále naživu. Viktorie se mi o něm zmínila.

Edward Jenner

Tohle je zajímavé. Jennera k objevení vakcinace přivedlo studium upíří krve. Nikdo ale neví, jak se k upíří krvi dostal. Každopádně v ní pozoroval nový typ T-lymfocytů, které se v normální lidské krvi nevyskytují. Viděl, jak útočí a likvidují jakékoliv cizorodé látky, které na ně poslal, a společenství dedukuje, že právě při pozorování tohoto dostal nápad, že může vyvolat podobnou reakci od T-lymfocytů normálních, pokud je vystaví malým dávkám kýžené nemoci. Asi. Tak či onak si později nechává patentovat slavnou vakcínu proti neštovicím.

Luigi Vanvitelli a Alexandr Filipovič Kokorinov

Oba architekti.

Battista

Malíř.

Bach

Ano, ten. Ano, myslím to vážně.

Ahmed III

Osmanský Sultán. Při zahájení vyjednávání okamžitě poznal, co je Regina zač, a na místě se ji pokusil zabít. A pak se její nenávisti vůči Turkům divte…

* * *

? Poznámka překladatele: Pro několik dalších momentů s otevřenými ústy si zkuste do vyhledávače zadat: celebrity reincarnations a vyskočí vám, mezi mnohými, třeba tento článek.

Vím, že všechno tohle je jen náhodný seznam jmen, která nakonec nejsou ani v chronologickém pořadí, proto jsem se rozhodl zakončit vše tou poslední (nejnovější) věcí, o které vím, že do ní byla Regina a spol. zapletena. I když si nejsem úplně jistý, jestli bych to měl dělat.

Současnost

Dříve či později, pokud budete ve čtení mého příběhu pokračovat, zjistíte, že končí rokem 2010. Alespoň tedy přímo…

Příběh končí zmizením Reginy. Nechci zde vše prozrazovat, ale okolnosti, za kterých zmizela mě… udržují v napětí.

Rok 2010 trávila Regina převážně v Polsku. Už déle než půl roku tam společně s Viktorií na něčem pracovaly. Do dnešního dne vážně nevím ani přibližně, co to mohlo být, ale neustále tehdy pendlovaly mezi Polskem a Ruskem. Jediné co jsem se tehdy dozvěděl bylo, že se na obou místech intenzivně vměšují do politiky. Něco takového se v posledních letech dělo jen velmi vzácně…

Nevím přesně kde tehdy Regina byla. Prakticky neustále totiž byla někde na cestě mezi Ruskem a Polskem. Ale určitě ne čirou náhodou byl den, kdy jsem s ní byl naposledy v kontaktu, současně i dnem oné letecké havárie.

Které? Té v roce 2010, kdy na ruském území zemřel polský prezident s rodinou, vysocí političtí představitelé a prakticky celé nejvyšší velení polské armády.

Nemyslím si, že by s tím měla Regina cokoliv společného, ale je zřejmé, že celá havárie se mnohým nezdála už od začátku. Vyšetřování také do dnešního dne vyvolává značné kontroverze a navíc, pro mě je to celé… příliš velkou náhodou. Jsem si jist, že tady nějaké spojení je, a že o té havárii ještě uslyšíme.

A ne, Regina nebyla na palubě.

O pár měsíců později jsem se okolo oněch míst zkusil samozřejmě motat také, začít něco jako své malé vyšetřování. Nazvěte mě konspiračním teoretikem, ale šťouchal jsem do toho všelijak, a ač jsem nic neobjevil, skončil jsem s tím, že to celé pořádně smrdělo.
A pak, o dva roky později, se objevily zprávy o nalezení stop výbušnin ve vraku, sic vzápětí dementované. V souvislosti se sebevraždou klíčového svědka, leteckého inženýra, který rozporoval oficiální verzi, a pokusem o sebevraždu vojenského prokurátora, který případ vyšetřoval, to ale pomalu přestává znít jako snůška nesmyslů.

Tak či onak, pravdu se určitě v nejbližší době nedozvíme. Po nějakou dobu jsem podezíral Američany, protože jsou známí desítkami takových činů (viz třeba případ Ekvádoru), ale především, stačí se podrobně podívat, jak tato událost změnila vývoj vztahů mezi USA, Polskem a Ruskem.

Ale o politice můj příběh není.

Regina

Ptáte se, která slavná osobnost je Regině nejvíce podobná. Určitě víte kdo je tohle.

Výňatek z odpovědi jednomu z čtenářů:

Jen si to představ! Jak by mohla být celá historie lidstva úplně jiná, než jak ji známe dnes. A bylo to v jejich možnostech. Můžu být jen vděčný za to, že v jejich čele stojí někdo jako Regina, kdo rozumí lidem a chápe, že by se vměšovat neměli, a pokud, tak moudře a zřídka. Přesně to mám na mysli, když říkám, že není zlá. I přes obrovskou moc, kterou disponovala, udělala vždy správná rozhodnutí, znova a znova.
Pozorovala, sledovala a vzácně zasahovala.

Představ si, že Hitler mohl být zastaven, ale nebyl, a opět o tom rozhodla ona. Pravidlo nevměšování, nikdo z nich Hitlera nechránil, ale ani nezabil. Pravidlo říká, že necháš lidstvo dělat to, co lidstvo dělává; bojuje.

Jsou to věci, kterým trvá nějakou chvíli porozumět, všem souvislostem, a tak se raději soustředím na budoucnost. Přesto je to ubíjející, poslouchat všechny ty věci.
Lidský mozek není postaven, aby pochopil pětiset-letý život. Jsme omezeni vlastní existencí, máme zakódováno, že budeme žít jedno století maximálně, ne pět. A tak se všechno zdá absurdní.

Pokaždé, když mi někdo vyprávěl něco z toho co jsem zmínil, musel jsem ho zastavit a zamyslet se. Projít si v hlavě relevantní souvislosti celé lidské historie, a pak jsem až mohl poslouchat další věci.

Jen si představ, co dalšího se všechno muselo stát. Nemám nejmenší pochyb, že to, co jsem se dozvěděl, je jen vrcholkem ledovce. A kolik neúmyslných malých detailů mohlo historii ovlivnit. Vždyť jen o událostech, které jsem zmínil, by bylo možné napsat rozsáhlou knihu; alternativní dějepis.

* * *

Už teď začínám trochu litovat, že jsem cokoliv z výše uvedeného napsal.


nahoru   |   následující: báseň od srdce

197owRbvGK9ytWwmGjTVuZ4EriCeRXX17Gcomments powered by Disqus