žijí mezi námi

nespatřeni,
nikoli neexistující

pravda o upírech,
aneb jak jsem musel
opustit svou zemi

dodatek k manifestu: prach

manifest - definitivní průvodce problematikou upírů, shrnutí faktů

! Poznámka překladatele: Nejde o autorský článek. Tento dodatek jsem zpracoval já, nikoliv protagonista příběhu, autor manifestu a lamentů. Stejně jako hlavní díly manifestu, jde i zde předvážně o vybrané informace z vysvětlení faktů napříč příběhem.

Mějte na paměti, že zde mohou být nepřesnosti. Příležitostně zvu (i amatérské) dentisty, hematology, genetiky, historiky, geografy a každého, kdo by pomohl s faktografickou korekturou jenže zájem participovat na takovémto webem má málokdo. A když už, je odrazen zdánlivou rozsáhlostí. Proto uvítám každou odbornou korekci.

29:1

Prach je jednou z těch věcí, zmíněných v lamentu důkaz nade vší pochyb, která překračuje nevyřčenou hranici, kterou autor při odhalování upířích tajemství nikdy neměl přestoupit. Zmiňuje se o něm jako o jednom z hodně citlivých tajemství, jejichž odhalení by pro něj nepřineslo vůbec nic pozitivního.

29:2

Nicméně, jednak v příběhu došel k místu, které by bez jeho osvětlení nedávalo smysl, konkrétně jde o díl 43, řešení je vám na dosah, nebo by musel hodně věcí změnit aby nebyla patrná zjevná logická mezera, a začít si vymýšlet, což je právě to, co dělat nechtěl, nebo jen v nejmenším možném rozsahu. Druhý impuls nastínil ve článku plody léta, kde odhalil mnohem více, ale to bychom zbytečně předbíhali.

Vy tomu říkáte různě: Ďáblův dech… Skopolamin…

30:1

Ve větším než nepatrném množství je to pro člověka smrtelný jed. Malá dávka však člověka připraví o svobodnou vůli. Je pravděpodobné, že celý mýtus o upírech ovládajících mysl svých obětí, zombie v původním slova smyslu, vznikl na základě zkušeností s užíváním této drogy.

30:2

Skopolamin je v mnoha částech světa volně k dispozici.
Následuje charakteristika, jak jsme ji již shrnuli v díle 44, vaše přání je mým rozkazem:

30:3

Vládnete-li angličtinou, zde nabízím dokumentární pořad o právě této droze; prachu. Dvě malé poznámky, než si pořad pustíte:

  1. Vyhraďte si alespoň půl hodinu nerušeného času, abyste se mohli v klidu podívat na celé video. Vše co uvidíte je důležité, fascinující a může vám to změnit pohled na některé věci v životě.

  2. Povšimněte si také soch v první části pořadu.
    Nepřipomínají vám něco?

Skopolamin, Kolumbijský Ďáblův dech.

halucinogeny

31:1

Skopolamin patří mezi nejnebezpečnější halucinogeny, a není-li odborně izolován, jeho množství a efekt je extrémně nevypočitatelný, zvláště protože nebývá čistý, ale v různých poměrech s jinými látkami.

31:2

Je historii také pevně spjat s (nejen afrodisiakální) magií, jelikož společně s dalšími tropanovými alkaloidy tvoří hlavní účinnou složku pokřínu obecného.

Více třeba v drogové poradně.


nahoru

197owRbvGK9ytWwmGjTVuZ4EriCeRXX17Gcomments powered by Disqus